Material

Carlsson & Möller har ett av Sveriges största lager av härdplaster
och termoplaster i form av plattor, rör och stänger. I sortimentet
ingår bland annat material specifikt för medicin- och biotekniska
applikationer samt för livsmedelsklassade områden.

Både du som köper våra produkter och dina kunder kan lita på
materialen fullt ut. Detta är speciellt viktigt just när det gäller
produkter för livsmedels-, läkemedels- och biotekniska applikationer.

Likaså är spårbarhet i alla led bakåt viktigt för produktsäkerheten
– inte minst om dina produkter exporteras till olika
länder.

Därför är alla våra material klassade och godkända enligt gällande
internationella regler och kan fås med kontroll- (SS-EN 10204),
identitets-, kvalitets- och provningsintyg med flera.

Förädling

Bearbetning av konstruktionsplast ställer speciella krav.

Vår maskinpark är helt anpassad för detta. Detta, i kombination med våra erfarna operatörer, borgar för optimalt resultat.

Eftersom vi bara bearbetar plastmaterial och inga andra, säkerställer detta en ren produktion utan kontaminering mellan olika material. Flexibiliteten i vår produktion gör att vi kan tillverka både i korta och långa serier samt enstaka komponenter och prototyper på ett mycket ekonomiskt sätt.

Vid tillverkning av prototyper kan vi bearbeta direkt i slutmaterialet med i stort sett vilka kurvationer och former som helst. Vår tillverkning och bearbetning sker enligt GMPs riktlinjer (GMP=Good Manufacturing Practice).

För att säkerställa repeterbarhet och kvalitet mäter, verifierar och dokumenterar vi alla kritiska mått på detaljer och komponenter.

Ni får produkter med högsta precision, som är avsynade och kvalitetssäkrade, för att direkt kunna monteras in i era produkter. Vi levererar enligt uppgjorda avropsavtal, order eller andra önskemål.

Tjänster

Kunskap, kompetens och erfarenhet som gör skillnad!

När du anlitar oss på AB Carlsson & Möller får du rätt kvalitet, rätt teknisk support och en hög servicenivå. Under våra många år i branschen (vi startade redan 1948) har vi hjälpt kunder inom vitt skilda branscher till lösningar som inneburit att deras produkter har berikats med nya eller förbättrade egenskaper och därmed nya möjligheter.

På samma sätt som vår kompetens ständigt byggts på, gör vi årligen betydande investeringar i nya maskiner och  produktionsmetoder. Detta gör oss till en partner med kapacitet och resurser.

Sammantaget har vi gjort oss kända som marknadens pålitligaste leverantör av kundanpassade tekniska plastdetaljer och lösningar. Inom produktområdet bearbetade plastdetaljer anses vi vara ledande i Sverige.

Vi kan, vi vill och vi levererar!