Carlsson & Möllers maskinpark är helt anpassad för bearbetning av plast och våra tilläggstjänster adderar ytterligare möjligheter

Eftersom vi endast bearbetar plast säkerställer detta en ren produktion utan kontamineringsrisker mellan olika material.

Vi har kapacitet för att bearbeta material upp till 3,0 meter i bredd och 4,0 meter i längd och i maskinparken ingår bl.a. 5-axliga fleroperationsmaskiner för avancerad simultanbearbetning.

Flexibiliteten i vår produktion medför att vi kan tillverka både korta och långa serier samt enstaka prototyper på ett mycket ekonomiskt sätt. Vid tillverkning av prototyper kan vi bearbeta direkt i slutmaterialet till i stort sett vilka kurvationer och former som helst.

Mätning, verifiering, dokumentation

För att säkerställa repeterbarhet och kvalitet mäter, verifierar och dokumenterar vi kritiska mått på detaljer och komponenter. Ni får produkter med högsta precision, som är avsynade och kvalitetssäkrade för att direkt kunna monteras in i era produkter. Vi levererar enligt uppgjorda avropsavtal, order eller andra önskemål.

Carlsson & Möller erbjuder:

  • Modern maskinpark som är anpassad för bearbetning av konstruktionsplast
  • Kunnig personal med lång erfarenhet i bearbetning av konstruktionsplast
  • Traditionella ritningar eller elektroniska underlag
  • Verifiering/kvalitetssäkring av produkter genom mätningar av kritiska mått med utfallsprov och nollserier
  • Montering, tvättning och kittning, även i renrumsmiljö
  • Mätprotokoll och certifikat
  • Full spårbarhet där så önskas

Totalpartner i ”supply chain”

När det gäller tillverkning av plastkomponenter för OEM-kunder samarbetar vi på ett tidigt stadium vad gäller materialval, konstruktionslösningar och produktionsteknik. Tillsammans med våra kunder finner vi de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna som skapar ett obrutet flöde av mervärden för alla parter.

Montage och komponenter även i renrumsmiljö

Carlsson & Möller erbjuder också montering av olika detaljer och komponenter och leverera även helt färdiga produkter klara för slutmontage hos våra kunder.

I vårt renrum, som erhåller ISO-klass 8, kan vi montera, tvätta och packa era produkter i en kontrollerad miljö.

Lean Production för bästa totalekonomi

Carlsson & Möllers fortlöpande ”Lean Production” säkerställer en god totalekonomi. Principen är att alla faktorer i produktionsprocessen, som inte skapar värde för kunderna, skalas bort.