Carlsson & Möller är en av Sveriges främsta leverantörer av plattor, rör och stänger i konstruktionsplast

I vårt omfattande och välsorterade lager i Helsingborg lagerför vi termoplaster, härdplaster och avancerade konstruktionsplaster från världens ledande tillverkare. I sortimentet ingår även certifierade material för medicin- och biotekniska applikationer samt för livsmedelsklassade områden.

Vi har fullsortiment av Acetal (POM-C), Nylatron GSM, Nylatron GS, Nylatron MC901, Nylatron GS, Nylatron 703XL samt övriga PA (Nylon) plaster. Vidare har vi fullsortiment av UHMW-PE plattor, handelsnamn Bemalon.

VI lagerhåller även avancerade konstruktionsplaster där främst PEEK, Techtron HPV (PPS) samt Torlon (PAI) är de mest framträdande.

Material med full trygghet

Både du som köper våra produkter och dina kunder kan lita på materialen. Detta är speciellt viktigt när det gäller produkter för livsmedels-, läkemedels- eller biotekniska applikationer. Samma gäller produkter som exporteras. Här ställs stora krav på att produkter och material är klassade och godkända enligt gällande internationella regler. Därför levererar vi på begäran våra material med kontrollintyg (SS-EN 10204), som omfattar identitetsintyg, kvalitetsintyg och provningsintyg för full spårbarhet i alla led. Tillverkning och bearbetning sker enligt GMPs riktlinjer EG2023/2006 avseende säker miljö och ren hantering. Märkning och dokumentation säkerställer kraven på fullständig spårbarhet. (GMP=Good Manufacturing Practice).

Livsmedelsklassade material

klassningPlastmaterial som är i kontakt med livsmedel eller som används inom livsmedelstekniska områden ställer speciella krav på klassning och godkännande. Här erbjuder vi ett brett produktsortiment som uppfyller de senaste kraven enligt EG 1935/2004, EG10/2011 samt tillägg EG1183/2013. Andra godkännanden som vi uppfyller är Germany BfR, ISO 10993, USP VI, EMEA, EU Pharma, 3A-Dairy med flera.

Andra unika plaster

MD-plasten är magnetiskt detekterbar som medför att man kan fånga upp eventuella lösa partiklar från maskinelement så att dessa inte kommer med bland slutprodukterna. Vår ATEX-godkända, antistatiska konstruktionsplast förhindrar uppkomst av statisk elektricitet vid hantering av organiska och syntetiska material. Materialet uppfyller även riktlinjerna enligt FDA och USDA samt är 3A-Dairy certifierad.

Effektivisera med våra halvfabrikat

Frigör resurser, minska spillet och sänk kostnaderna med våra förädlade halvfabrikat. Du får materialet sågat, fräst, slipat, borrat, hyvlat eller förbearbetat på annat sätt. Det minskar spillet samt kostnader för transport, hantering, lagerhållning och bearbetning. Vi ser till att du får leveranser med alltid samma höga, jämna kvalitet. Med våra halvfabrikat kan du sänka den totala tillverkningskostnaden. Vi erbjuder skärning, fräsning, slipning, hyvling, borrning och andra tjänster.

Carlsson & Möller erbjuder:

  • Brett sortiment av olika material
  • Material och kvaliteter speciellt för livsmedelsapplikationer
  • Avspänningshärdat material
  • Certifierade/klassade material med ursprungscertifikat som är god kända och spårbara i hela kedjan
  • Effektiv lagerhantering/logistik
  • Leveranser inom 1–3 dagar
  • Hjälp med materialval utifrån mer än 65 års erfarenhet

Vårt sortiment av konstruktionsplast samt användningsområden »