Carlsson & Möller – Sveriges ledande företag inom konstruktionsplaster och polymera material

Carlsson & Möller är ett av Sveriges ledande företag inom konstruktionsplaster och polymera material. Vi har sedan företaget startades 1948 samlat på oss ett stort material- och applikationskunnande från ett stort antal olika applikationer och vi är därför en trygg partner som hjälper er i frågor om materialval, konstruktion, tillverkning m.m.

Genom att utgå från funktionen istället för strikt tekniska krav kan vi bidra i utvecklingen av produkter med helt nya egenskaper. En förändring av en liten detalj kan t.ex. innebära kortare cykeltid i den maskin där detaljen ingår. Genom att ersätta komponenter av metall med plast kan underhållskostnaden minskas och driftsäkerheten höjas. På så sätt kan vi påtagligt hjälpa våra kunder stärka sitt företags position på marknaden. Men vi är för den skull inte främmande för att utnyttja möjligheterna med andra material, till exempel keramiska.

Carlsson & Möller erbjuder:

  • Omfattande erfarenhet av applikationer till processindustri, fordonsindustri, materialhanterings- och automationsindustri, livsmedel- och läkemedelsindustri, tung industri med flera.
  • Hjälp med materiaval
  • Utveckling och tillverkning av prototyper
  • Ritningsverifiering inför produktion
  • Utveckling av OEM-projekt