Carlsson & Möllers maskinpark är helt anpassad för bearbetning av plast

Eftersom vi endast bearbetar plast säkerställer detta en ren produktion utan kontamineringsrisker mellan olika material.

Vi har kapacitet för att bearbeta material upp till 4,0 x 1,0 meter och i maskinparken ingår bl.a. 5-axliga fleroperationsmaskiner för avancerad simultanbearbetning.

Flexibiliteten i vår produktion medför att vi kan tillverka både korta och långa serier samt enstaka prototyper på ett mycket ekonomiskt sätt. Vid tillverkning av prototyper kan vi bearbeta direkt i slutmaterialet till i stort sett vilka kurvationer och former som helst.

Lean Production för bästa totalekonomi

Carlsson & Möllers fortlöpande ”Lean Production”-projekt säkerställer en god totalekonomi. Principen är att alla faktorer i produktionsprocessen, som inte skapar värde för kunderna, skalas bort.

Montage och komponenter

Carlsson & Möller kan även svara för sammontering av olika detaljer och komponenter och leverera helt färdiga produkter klara för slutmontage.

Mätning, verifiering, dokumentation

För att säkerställa repeterbarhet och kvalitet mäter, verifierar och dokumenterar vi alla kritiska mått på detaljer och komponenter. Ni får produkter med högsta precision, som är avsynade och kvalitetssäkrade för att direkt kunna monteras in i era produkter. Vi levererar enligt uppgjorda avropsavtal, order eller andra önskemål.

Carlsson & Möller erbjuder:

  • Modern maskinpark som är anpassad för bearbetning av plast
  • Kunnig personal
  • Traditionella ritningar eller elektroniska underlag
  • Verifiering/kvalitetssäkring av produkter genom mätningar av kritiska mått med utfallsprov och nollserier
  • Mätprotokoll och certifikat
  • Subcontractor-samverkan

Totalpartner i ”supply chain”

När det gäller tillverkning av plastkomponenter för OEM-kunder samarbetar vi på ett tidigt stadium vad gäller materialval, konstruktionslösningar och produktionsteknik. Tillsammans finner vi de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna som skapar ett obrutet flöde med mervärden för alla parter.