AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

 Etenplast

Kemisk beteckning:

Polyeten

Förkortning:

PE

Strukturformel:

 

Naturfärg:

Vit-färglös

Infärgningsmöjligheter:

Obegränsade

Vanliga användningsområden:

Hushållsartiklar, flaskor, rör, hinkar, bensintankar, kabelisolering m.m.

Anmärkning:

Gränserna för -LD, -MD och -HD enligt SIS 16 61 11. PEMD är oftast en blandning av PELD och PEHD. Dessa material lämpar sig för bl a formblåsning, varmformning, formsprutning, extrudering och kan bearbetas skärande, präglas, svetsas och vakuummetalliseras.