AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

 Bild saknas

Kemisk beteckning:

Polyetersulfon

Förkortning:

PES

Transmissionsförmåga:

N/A

Naturfärg:

Transperent, gulfärgad

Infärgningsmöjligheter:

Obegränsade

Vanliga användningsområden:

Inom elektronik- och elektroindustrin för framställning av kretskort, kopplingsplintar, styrrelä och liknande detaljer.

Anmärkning:

PES har mycket lång livslängd vid höga temperaturer, 180 graderC ca 20 år. Flamsäker med låg rökemission vid brand, brandklassad UL94-V0.

Utmärkande egenskaper:

  • Hög användningstemperatur
  • Dimensionsstabil
  • God elektrisk isolator
  • Hydrolysbeständig
  • Låg brännbarhet
  • God kryphållfasthet