AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

 Bild saknas

Kemisk beteckning:

Polyfenylenoxid

Förkortning:

PPO

Transmissionsförmåga:

N/A

Naturfärg:

Gulaktig, opak

Infärgningsmöjligheter:

Obegränsade

Vanliga användningsområden:

Inom elindustrin och som bl.a. pumpar, skovelhjul, köksmaskiner, spolstommar, vattenfilter m.m.

Anmärkning:

PPO kan modifieras med glasinblandning SB och lämpar sig för formsprutning och extrudering. Färdiga detaljer kan vakuummetalliseras och lackeras.

Utmärkande egenskaper:

  • Hög användningstemperatur
  • Dimensionsstabil
  • God elektrisk isolator
  • Hydrolysbeständig
  • Låg brännbarhet
  • God kryphållfasthet