AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Fluorplast

Kemisk beteckning:

Polytetrafluoreten

Förkortning:

PTFE

Transmissionsförmåga:

87-92%

Naturfärg:

Vit

Infärgningsmöjligheter:

 

Vanliga användningsområden:

Elektriska applikationer i flygplan, robotar, elmaskiner, packningar, rör, filter, självsmörjande lager, beläggning i kokkärl, folie, ytbeläggning i kemisk apparatur, elektriskt isolermaterial, gängningstejp m.m.

Anmärkning:

PTFE lämpar sig för formpressning och extrudering. Allmänt kan sägas att detta material är mycket svårbearbetat, men kan bearbetas skärande.