AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

 Produktbild

Kemisk beteckning:

Polykarbonat

Förkortning:

PC

Transmissionsförmåga

85-91%

Naturfärg:

Klar, färglös

Infärgningsmöjligheter:

Obegränsade

Vanliga användningsområden:

Pumphjul, skyddshjälmar, glas, skyddsglas, starkströmsarmaturer, kontaktlinser m.m.

Anmärkning:

PC lämpar sig för formsprutning, formblåsning och extrudering och kan folieras, präglas, limmas, svetsas och bearbetas skärande.