AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00 • E-post:


Big Science Business Forum 2018

BSBF2018 visual 2 smallCarlsson & Möller AB ställer ut på Europas viktigaste mötesplats för partikelaccelerator och spallationsteknik, Big Science Business Forum 26 - 28:e februari. Leif Gjerløv och Jonas Stålhandske är på plats för att bistå med konstruktions - och materialhjälp inom avancerade konstruktionsplaster.

Detta evenemang är en uppföljning från IPAC 17 mässan i Köpenhamn 2017 samt DIBS 2018 på Århus Universitet i januari 2018. Vi ser fram emot ett par mycket intressanta dagar i en avancerad teknisk bransch.

Välkomna till oss . tillsammans skapar vi nya möjligheter!