AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00 • E-post:


Big Science Business Forum 2018 i Köpenhamn

BSSBig Science Business Forum har öppnat.
Inledningstalare är Agnete Gersing, sekreterare för Danish Ministry of Higher Education and Science.

Därefter inledningstalade Sophie Haestorp Andersen, Chairman of the Regional Council, Capital Region of Denmark.

Mer än 1000 deltagare träffas dessa tre dagar för att utbyta erfarenheter och för att få information om Europas partikelaccelleratoranläggningar CERN, ESA, ESO, ESRF, ESS, F4E, XFEL m.fl.

Leif och Jonas är på plats för att erbjuda våra tjänster i applikationskunskap, materialval och skärande bearbetning i avancerade konstruktionsplaster.

Välkomna till oss - tillsammans skapar vi nya möjligheter.

 

Leif Jonas Opening Leif
Leif och Jonas Openingceremony Leif
     
  Bollar small