AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00 • E-post:

Emir Dedic small

Jag heter Emir Dedic och har arbetat på Carlsson & Möller sedan 2010. Jag är CNC-operatör för fräs. Jag kommer från Bosnien där jag gick i samma skola som min kollega Biljana men träffade henne först här på Carlsson & Möller. Världen är bra liten…

I Bosnien arbetade jag som operatör för manuell fräs. När jag flyttat till Sverige 1993 började jag med att utbilda mig till CNC-operatör varpå jag sedan arbetade på flera olika industriföretag innan jag slutligen landade här. Jag tycker att det är väldigt roligt att fräsa i konstruktionsplast som då var nytt för mig. Jag kör bl a en typ av länkar återkommande, det vore spännande att få ser hur de används av slutkund.

Jag trivs mycket bra på min arbetsplats. Det råder en bra stämning och gemenskap oss kollegor emellan!

Välkomna till oss, tillsammans skapar vi nya möjligheter!