AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

2020 1042x1042 Knapp stod tryck1UNHCR är på plats med nödhjälp i världens stora konflikter - i städer, flyktingläger och avlägsna byar. De delar ut mat och filtar, och skyddar flyktingars rättigheter.