AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Carlsson & Möller –
Mer än 60 år i plastbranschen

Läs om vår historia och hur vi blev en av Sveriges största leverantörer av konstruktionsplast.

Plast – ett fantastiskt material

Plasternas egenskaper, lätthet, smidighet och kostnadseffektivitet gör att de passar för tillverkning av högteknologiska produkter såväl som vardagsvaror. Under 1930- och 40-talen växer den första generationen plaster fram: etenplast, styrenplast, PVC, akrylplast, amidplast och nylonplast. Nylonstrumpan blir högsta mode och bakelittelefonen pryder sin plats i folkhemmet.

Föregångare

Efter andra världskrigets slut, 1945, har plast blivit ett mycket viktigt material både inom industrin och svenskarnas vardag. Perstorp är den ledande plasttillverkaren vid tiden för krigsslutet. Två år senare, 1948, beslutar sig två anställda på Perstorp att det är dags att skapa något nytt. AB Carlsson & Möller startas i skånska Bjärnum.

Flytt till Helsingborg

Verksamheten växer stadigt och C&M flyttar från Bjärnum till Helsingborg 1976. C&M är nu grossist av både härd- och termoplaster och har även öppnat en liten verkstad.

Expansion genom nya agenturer

År 1983 blir en milstolpe, då C&M erhåller agenturen för Polypenco. C&M får tillgång till nya material med starka varumärken som Nylatron, Fluorosint, Torlon samt nya tekniker för gjutning och sintring.

In i Indutrade

Efterfrågan ökar de kommande åren och när C&M blir en del av Indutrade kan företaget i än högre grad tillgodose kundernas behov av system- och konstruktionslösningar och även teknisk kompetens, som inköps- och logistikkunnande. C&M är också tekniska konsulter, vilket ställer krav på kompetens inom teknisk service, installation och bearbetning.

Nytt bygge

1986 flyttar företaget in i egna nybyggda lokaler i Helsingborg. Kontinuerligt görs nya investeringar i maskiner för att stärka positionen som den ledande tillverkaren av detaljer i polymera material.

System för ökad service och nytt ansikte

Under början av 2000-talet utvecklas och finslipas företagets leveranskapacitet och kvalitetssystem, bland annat med ett nytt informations- och affärssystem. Allt för att erbjuda högsta leveranssäkerhet och service.

2008 fyllde C&M 60 år. Vi är stolta över att vara ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast och vi är stolta över våra produkter, tjänster och kompetenser.

Den samlade styrkan gör oss till en stark partner. 

Viktiga årtal och investeringar

1948
AB Carlsson & Möller grundas.
1979
Företaget säljs till Sonessons.
C&M var då grossist av härd- och termoplaster med en liten verkstad.
1986
Flytt till nuvarande lokaler.
2002
Investering i ytterligare en fräs.
2005
Investering i en styrd mätmaskin.
2007
Investering i en 4-axlig svarv och en listfräsmaskin.
2011
Investering i robotbaserad utplockning och lagerhantering.
LEAN production 2-års uppföljning.
2013
Omfattande utbyggnad av ankomst- och avgångshall, kontor etc.
Ny Spinner-fräs för utökad maskinkapacitet.
2015
Mazak svarv samt fräsmaskin Spinner installerad.
Viktiga årtal för Carlsson & Möller
1975
Flytt från Bjärnum till Helsingborg.
1983
Carlsson & Möller blir agent för Polypenco (nuvarande Quadrant). 
2001
Investering i två nya fräsar.
2004
Nytt affärssystem implementeras.
2006
Investering i en fjärde fräs.
2009
Investering i en svarv och fräs samt en ugn.
LEAN production startar.
2012
Investering i hyvelmaskin.
2014
Ny CMS överfräs installerad.
2016
Ytterligare en CMS överfräs installerad.