AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Försvar/Rymd

Under senare delen av 1900-talet och nu fortsättningsvis under detta århundrade har plastkomponenter och produkter av olika plastmaterial möjliggjort betydande framsteg inom civil flygtrafik, rymdforskning samt inom militära områden.

Plast väger mindre än aluminium

Inom flygindustrin, där man strävar efter att minimera vikten, sänka energiförbrukningen och maximera hastigheten, räknas varje gram när man designar ett flygplan. Konstruktionsplaster är här lösningen eftersom dessa väger ca till 20 till 65 procent mindre än till exempel aluminium. Komponenter i konstruktionsplast är dessutom billiga att tillverka, är mer motståndskraftiga mot slitage, behöver mindre underhåll och är lättare att reparera än andra tyngre material av metall.

Carlsson & Möller är här utifrån sin breda kompetens inom konstruktionsplast en given partner och leverantör till företag inom rymd- & försvarssektorn.

Jämförelse – specifika vikten

vikter

Ovan visas specifika vikten för några vanliga metaller jämfört med avancerade konstruktionsplaster.

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär för mer information.