AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

C-M inom kärnkraftsområdet:

Acceleratorer, spallations- och kärntekniska anläggningar

Vid kärntekniska arbeten och i medicintekniska tillämpningar är det av yttersta vikt att avskärma anläggningarna

nuclearVid kärntekniska arbeten och i medicintekniska tillämpningar är det av yttersta vikt att avskärma anläggningarna från människor och den fysiska miljön omkring. Dessa arbeten genererar joniserande strålning av olika slag, både partikel-och elektromagnetisk strålning. De uppkomna strålningsfälten kan bestå av en kombination av snabba neutroner, protoner, elektroner, termiska neutroner, samt primär och sekundär gammastrålning.

Snabba neutroner stoppas mest effektivt av material med hög vätehalt (vatten, paraffin eller polyetener), vilka innehåller höga halter av vätekärnor. Genom upprepade kollisioner med vätekärnor kan snabba neutroner reduceras till s.k. långsamma neutroner.

AB Carlsson & Möller marknadsför materialet Borotron® bestående av stabila polyetener modifierade med bor. Dessa kan på det hela taget eliminera neutronerna genom en kärnreaktion mellan ämnet bor och neutronerna. Borotron® finns i kvaliteterna PE-HMW (High Molecular Weight Polyethylene) och PE-UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene).

Dessa material klarar arbetstemperaturer på upp till +80° och +120°C.

För högre temperaturer erbjuder Carlsson & Möller en termoplast med tillsats av 20% bor och 10% lithium. Detta material tål en kontinuerlig arbetstemperatur på +200°C samt upp till +300°C vid korttidsexponering.

Material kan även erhållas med bortillsats enligt kunders specifikationer. För närmare information: vv kontakta Carlsson & Möller.

AB Carlsson & Möller marknadsför materialet Borotron® bestående av stabila
polyetener modifierade med borVåra borfyllda polyetylenplattor, Borotron®, erbjuder kostnadseffektiva lösningar för absorption av neutronstrålning.

Vanliga användningsområden:

 • Partikel-acceleratorerBorotronprover
 • Röntgenrum, laboratiorier: väggar, avskärmningar, dörrar
 • Nukleär förvaring, avfallshantering etc

Fördelar:

 • Bromsar/infångar snabba neutroner
 • Mycket bra slitage- och nötningsbeständighet
 • Utmärkt dimensionsstabilitet
 • Tål höga slagkrafter
 • Utmärkt kemiskt motstånd
 • Låg friktionskoefficient
 • Låg vikt
 • Mycket låg vattenabsorption
 • Lätt att hantera och bearbeta

Carlsson & Möller kan, förutom material, även erbjuda maskinbearbetade
komponenterCarlsson & Möller kan, förutom material, även erbjuda maskinbearbetade komponenter