AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Minska underhållskostnaderna, öka driftsäkerheten med slitdelar och komponenter av plast

Minska underhållskostnaderna, öka driftsäkerheten med slitdelar och komponenter av plast

Många lösningar kan tyckas attraktiva vid investeringstillfället men kan snart bli kostsamma. Driftstopp, ökat underhåll och kortare drifttid kan – speciellt under tider då kapaciteten är en trång sektor – bli en dryg kostnad. Därför kan det vara klokt att vid översyn och revision ersätta de ursprungliga slitdelarna med material med högsta slitstyrka som ger bästa totalekonomi.

Plast har många unika egenskaper. Genom att ersätta vissa komponenter av metall i t ex tillverkningslinjer och transportsystem inom trä- och sågverksindustrier kan underhållskostnaden minskas och driftsäkerheten höjas. Carlsson & Möller har både materialet som krävs och kompetensen att ta fram lösningar. Ni definierar förutsättningarna. Vi vet med vilken plast man bäst löser uppgiften och hur komponenten ska utformas för sågverk och träindustrin.

sgverk.png Hämta vår broschyr genom att klicka på broschyren till vänster.

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär för mer information.

Plastens egenskaper och fördelar i applikationer inom träindustri och sågverk

  • Ingen /ringa smörjning
  • Låg friktion
  • Högsta slitstyrka
  • Korrissionssäkert
  • Kemikalieresistent
  • Bullerdämpande
  • Låg vikt
  • Lätt att bearbeta

klingstyrningKlingstyrning av plast minskar vibrationer i sågklingorna och håller dem samtidigt rena.

glidskenorGlidskenor för transport- och transmissionskedjor kräver ingen smörjning. Vi tillverkar glidskenor med integrerad bärskena av stål.

plastfixturerGlidskenor och fixturer av plast har en lång livslängd, kräver ringa underhåll och ger en säker drift.
Vi tillverkar enligt era ritningar och önskemål.

plastkomponenterKomponenter av konstruktionsplast, t. ex. lager i maskiner för framställning av pappersmassa och papper, är korrosionssäkra och kemikalieresistenta.