AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Hållare i fyllningsmaskin

Tidigare pressgjutna hållare i aluminium
ersatta av hållare i Nylatron® GSM plast.

FÖRDELAR:

 • Viktreduktion ca 60%
 • Lägre vikt - Lägre periferihastighet
 • Korrosionsbeständigt
 • Hygieniskt

Pressgjuten
Pressgjuten

Nylatron
Nylatron® GSM plast

Lagersegment i valsverk

Tidigare lagersegment i brons ersatta
av lagersegment i Nylatron® 903 plast.

FÖRDELAR:

 • Viktreduktion 7 ggr = ca 85%
 • Kräver ingen smörjning
 • Lägre underhållskostnad
 • Lägre totalkostnad

Gjutet lager i brons
Bronslager

Lager av Nylatron, plast
Nylatron® 903 plast

Lättviktsarm för tillverkning av CD-skivor

Tidigare plockarm omkonstruerad i två steg –
från aluminium till plast i glasfylld nylon PA6 (+25%).

FÖRDELAR:

 • Viktreduktion 70%
 • Cykeltid från 3 till 2 sekunder
 • Produktivitetsökning ca 50%

Pressgjuten originalversion
Pressgjuten
Originalversion

Plast steg1
Plast
Steg 1

Plast steg2
Plast
Steg 2

Till Produkter/Plaster