AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

Sulfonplast PSU, Polyphenylsulfon PPSU, Eterimidplast PEI, Benzimidazoleplast PBI

 
Utmärkande egenskaper hos PSU, PPSU, PEI:
• Materialen kan användas i hög temperatur (>150ºC i luft)
• Materialen uppvisar hög mekanisk styrka, styvhet och kryphållfasthet även vid högre temperatur
• Materialen är hydrolyståliga
• Godkända i kontakt med livsmedel
• Finns även som LSG (Life Science Grade)
• Mycket god dimensionsstabilitet
• Halvgenomskinliga (PPSU svart) och amorfa
• Mycket tåliga mot högenergetisk strålning (gamma – och röntgenstrålning)
• Goda elektriska isolationsegenskaper
• Inte lämpliga att användas i dynamiska applikationer
• Känsliga för polära lösningsmedel speciellt om komponenten utsätts för belastning
 
Utmärkande egenskaper hos PBI:
• Kan användas vid 310ºC kontinuerligt i luft (500ºC under kort tid)
• Bibehåller styrka och styvhet i ett brett temperaturområde
• Mycket låg längdutvidgningskoefficient
• Utmärkt slitstyrka
• God elektrisk isolator
• Låg utgasning i vakuum
• Mycket motståndskraftig mot nedbrytning orsakad av gamma- och röntgenstrålning
• Svår att bearbeta