AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00 • E-post:


Vinylidenfluoridplast PVDF

PVDF 

Kemisk beteckning:

Polyvinylidenfluorid

Förkortning:

PVDF

Transmissionsförmåga:

 

Naturfärg:

Mjölkvit

Infärgningsmöjligheter:

Goda

Vanliga användningsområden:

Elektriska applikationer i flygplan, robotar, elmaskiner, packningar, elektriskt isoleringsmaterial m.m.

Anmärkning:

PVDF lämpar sig för formsprutning och extrudering.