AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

PVC

Kemisk beteckning:

Vinylkloridplast

Förkortning:

PVC

Transmissionsförmåga:

76-82% (styv PVC)

Naturfärg:

Klar, färglös

Infärgningsmöjligheter:

Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden:

Rör, kar för kemikalieindustrin m m.

Anmärkning:

PVC kräver vissa modifieringar vid bearbetning; i motsats till andra plaster innehåller PVC alltid stabilisatorer, smörjmedel m fl tillsatser.