Utökat kunderbjudande

Datum: 2021-06-09

Plats: Garnisonsgatan, Helsingborg

AB Carlsson & Möller fortsätter stärka sin ställning på marknaden för konstruktionsplaster genom utveckling tillsammans med befintliga kunder samtidigt som vi tar nya marknadsandelar.

För att kunna bibehålla en hög servicegrad och även erbjuda ett utökat kunderbjudande har vi investerat i ytterligare en fastighet på 1900kvm. Här kommer vi att installera nya fräsar, svarvutrustning för komplexa detaljer och ytor för delmontage samt annan typ av förädling enligt kunders specifika behov.

Förutom ny produktionsutrustning investerar vi dessutom i ett renrum ISO klass 8 för montering, tvättning och packning, vilket skapar stor flexibilitet för varje kunds behov.

De nyrenoverade lokalerna, vilka kommer att tas i bruk efter sommaren, erbjuder en klimatstyrd miljö som är anpassad för dagens krav på renhet under produktion och lagerhållning.

Välkommen att kontakta oss för era projekt i konstruktionsplaster.

Tillsammans skapar vi nya möjligheter!

Alla nyheter & event