Vårt renrum är i full drift!

Datum: 2023-03-17

Plats: Helsingborg

Carlsson & Möller har förvärvat ytterligare en fastighet i Helsingborg och har därmed två moderna anläggningar för maskinbearbetning av konstruktionsplast samt möjlighet att erbjuda en rad kringtjänster såsom montering, tvättning, kittning och paketering.

I samband med förvärvet av fastigheten investerades även i nya maskiner, bl.a. längdsvarv samt ytterligare 5-axliga överfräsar och cnc-svarvar. Carlsson & Möller har ökat sin exponering inom medicinteknik och för att möta efterfrågan på marknaden investerades det även i ett modernt renrum av ISO klass 8. I renrummet erbjuder vi oss att utföra bl.a. montering, kittning, tvättning, torkning och paketering. Vi erbjuder oss även att montera våra maskinbearbetade detaljer i konstruktionsplast med detaljer i exempelvis metall.
Branscher där krav på renrum finns är bl.a. inom medicinteknisk produktion, elektronik, forskning-, laboratorium och livsmedel. Kravet på strikt kontrollerade förhållanden och en kliniskt ren miljö är absolut nödvändigt för certifierat arbete inom medicin- och renrumsteknik.

Har ni frågor om vårt renrum och hur vi tillsammans skulle kunna skapa gemensamma hållbara affärsmöjligheter, vänligen kontakta våra säljare.

Medicinteknik

 

Alla nyheter & event