Carlsson & Möller har goda erfarenheter inom acceleratorer, spallation och kärntekniska anläggningar

Vid kärntekniska arbeten är det av yttersta vikt att avskärma anläggningarna från människor och den fysiska miljön omkring. Dessa arbeten genererar joniserande strålning av olika slag, både partikel-och elektromagnetisk strålning. De uppkomna strålningsfälten kan bestå av en kombination av snabba neutroner, protoner, elektroner, termiska neutroner, samt primär och sekundär gammastrålning.

Snabba neutroner stoppas mest effektivt av material med hög vätehalt (vatten, paraffin eller polyetener), vilka innehåller höga halter av vätekärnor. Genom upprepade kollisioner med vätekärnor kan snabba neutroner reduceras till s.k. långsamma neutroner.

Carlsson & Möller har lång erfarenhet av konstruktionsplaster för tillämpning inom elektriska industrin och vi erbjuder plaster som är elektriskt isolerande, dissipativa eller konduktiva.

Våra borfyllda polyetylenplattor, Borotron®, erbjuder kostnadseffektiva lösningar för absorption av neutronstrålning.

AB Carlsson & Möller marknadsför materialet Borotron® bestående av stabila polyetener modifierade med bor

Dessa kan på det hela taget eliminera neutronerna genom en kärnreaktion mellan ämnet bor och neutronerna. Borotron® finns i kvaliteterna PE-HMW (High Molecular Weight Polyethylene) och PE-UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene).

Dessa material klarar arbetstemperaturer på upp till +80° och +120°C.

För högre temperaturer erbjuder Carlsson & Möller en termoplast med tillsats av 20% bor och 10% lithium. Detta material tål en kontinuerlig arbetstemperatur på +200°C samt upp till +300°C vid korttidsexponering.

Material kan även erhållas med bortillsats enligt kunders specifikationer.

Carlsson & Möller är medlem i Big Science Sweden.

Sedan många år är Carlsson & Möller en aktiv medlem i nätverket Big Science Sweden som arrangerar seminarier, studiebesök och workshop. BSS inriktar sig på att utveckla leverantörer och knyta svenska företag till kunder inom forskning och utveckling. I Sverige är Carlsson & Möller etablerad leverantör till bl.a. forskningsanläggningen Max IV och ESS där vi bistår med applikationskunskap och detaljer i avancerade bearbetade konstruktionsplaster.

Internationellt levererar vi till forskningsanläggningar som exempelvis CERN som är en av de många kunder inom forskning som Carlsson & Möller levererar avancerade bearbetade konstruktionsplaster till.

Big Science Sweden

Vanliga användningsområden:

 • Partikel-acceleratorer
 • Röntgenrum, laboratorier: väggar, avskärmningar, dörrar
 • Nukleär förvaring, avfallshantering
 • Instrumentdetaljer

Fördelar:

 • Bromsar/infångar snabba neutroner
 • Mycket bra slitage- och nötningsbeständighet
 • Utmärkt dimensionsstabilitet
 • Tål höga slagkrafter
 • Utmärkt kemiskt motstånd
 • Låg friktionskoefficient
 • Låg vikt
 • Mycket låg vattenabsorption
 • Lätt att hantera och bearbeta

Instrumentram

Hållare

Kabelgenomföring

Isolator

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

Ladda ner vår broschyr för acceleration, spallation och nukleär

Accelerator, spallation och nukleär