Försvar, Rymd och Flyg

Plastens utveckling inom försvar, rymd och flygindustrin.

Under senare delen av 1900-talet och nu fortsättningsvis under detta århundrade har plastkomponenter och produkter av olika plastmaterial möjliggjort betydande framsteg inom civil flygtrafik, rymdforskning samt inom militära områden.

Plast väger mindre än aluminium

Inom flygindustrin, där man strävar efter att minimera vikten, sänka energiförbrukningen och maximera hastigheten, räknas varje gram när man designar ett flygplan. Konstruktionsplaster är här lösningen eftersom dessa väger ca till 20 till 65 procent mindre än till exempel aluminium. Komponenter i konstruktionsplast är dessutom billiga att tillverka, är mer motståndskraftiga mot slitage, behöver mindre underhåll och är lättare att reparera än andra tyngre material av metall.

Carlsson & Möller är här utifrån sin breda kompetens inom konstruktionsplast en given partner och leverantör till företag inom försvars- och rymdindustrin.

Carlsson & Möller godkänd leverantör inom försvarsindustrin enligt ISP.

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmaterial och produkter med dubbla användningsområde (dual-use) samt nationell myndighet för kemvapenkonvensionen. Carlsson & Möller uppfyller de krav som ställs på en leverantör av komponenter inom försvarsindustrin.

 

Inspektionsn för strategiska produkter

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt