AB Carlsson & Möller har lång erfarenhet att tillverka komponenter inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsrelaterade applikationer kräver kunskap om tillverkningsprocesser, myndighetskrav, material och mycket mera. Carlsson & Möller, som grundades år 1948, är ett av Sveriges ledande företag inom området. Med vår omfattande erfarenhet bistår vi vid materialval, prototyputveckling och ger fortlöpande teknisk support. I vår fabrik med skickliga operatörer och moderna maskiner bearbetar vi material till de slutprodukter du önskar. Eftersom vi enbart bearbetar plastmaterial (inga metaller) säkerställs en ren och säker produktion utan kontamineringsrisker, vilket ofta är ett krav från kunder inom livsmedels-, medicin- och biotekniska områden.

Plast tål starka alkaliska kemikalier, frätande syror samt ånga och hetvatten för t.ex. desinficering och autoklavering. Detta gör plast mycket lämpligt för applikationer med extremt höga hygienkrav. Dessutom har våra plastmaterial, t.ex. Ertacetal C, en yta fri från porer och mikroskopiska sprickor. Detta minskar risken för att smuts och bakterier fastnar i materialet samtidigt som rengöringen underlättas.

AB Carlsson & Möller har lång erfarenhet att tillverka komponenter inom livsmedelsindustrin

Nya EU regler som trädde i kraft 1:e januari 2016 kräver bättre spårbarhet och ett EU certifierat material. AB Carlsson & Möller lagerhåller EU-godkända material som uppfyller EG1935/2004EC med full spårbarhet.

Plastens egenskaper och fördelar i applikationer inom livsmedel

 • Korrosionsfritt
 • Hög resistens mot olika kemikalier, rengöringsvätskor
 • Kan steriliseras genom t ex autoklavering
 • Tål UV-strålning
 • Slät, porfri yta, som underlättar rengöring
 • Motståndskraftigt mot höga och låga temperaturer
  (-200°C – +260°C)
 • Finns i olika kulörer
 • Hög formstabilitet
 • Hög mekanisk styrka
 • Lång livslängd

 

Våra material uppfyller internationella krav

Material som är i kontakt med livsmedel eller som används inom läkemedelstekniska och biotekniska områden måste vara klassade och godkända enligt speciella regler. Dessa omfattar bl.a. ramverk EG1935/2004EC samt direktiv 10/2011EC*, Germany BfR, FDA Code of Federal Regulations (21 CFR), ISO 10993, USP VI, EU Pharma, EMEA samt 3A-Dairy.

Som slutkund eller underleverantör kan det vara av största betydelse att materialen är klassade och godkända. Detta är inte minst viktigt för produkter som exporteras till internationella marknader. Allt vi levererar, till minsta detalj, är klassat och kan fås med ursprungscertifikat SS-EN 10204, som gör det fullt spårbart i alla led. Du får med andra ord full trygghet på köpet.

Metalldetekterbar plast för ökad säkerhet inom livsmedelsindustrin

Den metalldetekterbara plasten är avsedd för applikationer där man ställer speciellt höga krav på spårbarhet av fragment eller partiklar. Materialet är detekterbart ner till minsta partikelstorlek på 3x3x3 mm.

Detekterbarheten innebär att man kan undvika eventuell kontaminering under tillverkningsprocessen. Detta ger tillverkare av maskiner och processutrustning samt livsmedelstillverkande företag nu möjlighet att uppfylla höga krav på produktkvalitet och produktsäkerhet, som är speciellt viktigt vid tillverkning av till exempel barnmat.

MD-plasterna lämpar sig för konstruktioner för bagerier, kvarnar, mejerier, slakterier och andra livsmedelsprocesser. MD-plasterna uppfyller EG1935/2004/EC. Läs mer om MD plaster här »

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

Ladda ner vår broschyr för livsmedel

Livsmedel