Carlsson & Möllers affärsområde MedTech inriktar sig på applikationer inom Life Science såsom bioteknik, diagnostik, produktionsutrustning för läkemedel och hjälpmedel.

Konstruktionsplaster är lätta att bearbeta och forma på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns plaster som uppfyller höga hygieniska krav genom att tåla sterilisering med UV-strålning, ånga, kemikalier etc.
Ett specifikt sortiment plaster uppfyller krav för att användas in vivo, dvs som implantat.
Ovanstående ställer krav på kunskap om regulatoriska krav, val av lämpliga material samt restriktioner kring dessa.

Material som används inom medicinteknik behöver ofta vara klassade och godkända enligt de regulatoriska krav som finns. Carlsson & Möller har kunskap om krav och möjlighet att leverera detaljer i material som uppfyller till exempel ISO 10993, USP VI, AOF, FDA mm.

Carlsson & Möller har lång och omfattande erfarenhet av konstruktionsplaster inom medicintekniska applikationer. Vi erbjuder kvalificerad teknisk support och rådgivning – från konceptutveckling och materialval till bearbetning av färdiga produkter.

Vår produktion innefattar avancerade bearbetningsmaskiner med vilka vi bearbetar material till färdig detalj med krav på hög kvalité och ytfinhet.
Med flexibilitet kan vi på ett ekonomiskt sätt tillverka såväl enstaka prototyper och korta serier som större serier.

Genom att endast bearbeta plastmaterial med icke-animaliska skärvätskor säkerställer vi en ren produktion utan kontamineringsrisker.

C&M MedTech åtaganden kan omfatta:

 • Kravanalyser
 • Materialval
 • Applikationsutveckling
 • Projektmedverkan
 • Prototypframtagning
 • Serieproduktion
 • Delmontage med flera ingående detaljer inkl. materialförsörjning av inköpsartiklar
 • Kittning
 • Tvättning
 • Packning
 • Lagerhållning

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt