Carlsson & Möllers affärsområde MedTech inriktar sig på applikationer inom Life Science såsom bioteknik, diagnostik, produktionsutrustning för läkemedel och hjälpmedel.

Konstruktionsplaster är lätta att bearbeta och forma på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns plaster som uppfyller höga hygieniska krav genom att tåla sterilisering med UV-strålning, ånga, kemikalier etc.

Material som används inom medicinteknik behöver ofta vara klassade och godkända enligt de regulatoriska krav som finns. En del plaster uppfyller krav för medicinsk användning, så kallade biokompatibla plaster, för användning upp till 24h kroppskontakt.

Carlsson & Möller har kunskap om regulatoriska krav och tillhandahåller flertalet material med biokompabilitet enligt ISO 10993, USP, VI, AOF, FDA mm.

Ett specifikt sortiment plaster uppfyller krav för att användas in vivo, dvs som implantat.

Ovanstående ställer krav på kunskap om regulatoriska krav, val av lämpliga material samt restriktioner kring dessa.

Carlsson & Möller har lång och omfattande erfarenhet av konstruktionsplaster inom medicintekniska applikationer. Vi erbjuder kvalificerad teknisk support och rådgivning – från konceptutveckling och materialval till bearbetning och förädling av färdiga produkter.

Våra LSG (Life Science Grade) material och förädlade detaljer kan vid behov levereras med full spårbarhet enligt SS EN 10204.

Vår produktion innefattar avancerade bearbetningsmaskiner med vilka vi bearbetar material till färdig detalj med krav på hög kvalité och ytfinhet.
Med flexibilitet kan vi på ett ekonomiskt sätt tillverka såväl enstaka prototyper och korta serier som större serier.

Genom att endast bearbeta plastmaterial med icke-animaliska skärvätskor säkerställer vi en ren produktion utan kontamineringsrisker.

Carlsson & Möller kan även svara för sammontering av olika detaljer och komponenter samt leverera helt färdiga produkter klara för slutmontage.

Med vårt nya renrum ISO klass 8 (klass7) erbjuder vi tvätt, montage och packning i en kontrollerad, ren miljö.

C&M MedTech åtaganden kan omfatta:

 • Renrumsmontage
 • Kravanalyser
 • Materialval
 • Applikationsutveckling
 • Projektmedverkan
 • Prototypframtagning
 • Serieproduktion
 • Delmontage med flera ingående detaljer inkl. materialförsörjning av inköpsartiklar
 • Kittning
 • Tvättning
 • Packning
 • Lagerhållning

 

Vårt renrum är i full drift. Ta del av vårt nyhetsbrev här.

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt