C&M MedTech hjälper dig från idé till färdig produkt

Konstruktionsplaster får allt störe användning inom medicinteknik och bioteknik. Plasterna är lätta att bearbeta och forma på ett kostnadseffektivt sätt. De uppfyller höga hygieniska krav genom att tåla sterilisering med UV-strålning, ånga, kemikalier etc. Konstruktionsplaster kan även användas till proteser och i vissa implantat. Allt detta ställer stora krav på kunskap om valet av lämpliga material samt restriktioner kring detta.

C&M MedTech är en avdelning inom Carlsson & Möller inriktad på medicin-och biotekniska applikationer inom de områden som figuren visar. C&M MedTech har en lång och omfattande erfarenhet av konstruktionsplaster inom medicintekniska och biotekniska applikationer. Därför kan vi erbjuda kvalificerad teknisk support och rådgivning – från konceptutveckling och materialval, till bearbetning och färdiga produkter. Genom vår huvudleverantör Quadrant har vi tillgång till omfattande experthjälp.

Tillverkning av prototyper och korta/långa serier
I vår verkstad med avancerad utrustning bearbetar vi material med i stort sett vilka kurvationer och former som helst. Flexibiliteten i vår produktion medger att vi kan tillverka såväl enstaka prototyper som korta serier på ett mycket ekonomiskt sätt. Eftersom vi endast bearbetar plastmaterial säkerställer detta en ren produktion utan kontamineringsrisker.

Testade och certifierade material för säkerhet och kompabilitet

Material som används inom läkemedelstekniska och biotekniska områden måste vara klassade och godkända enligt speciella regler. Detta är inte minst viktigt för produkter som exporteras till internationella marknader. Vi lagerför ett brett sortiment av klassade och godkända material för medicintekniska applikationer från internationellt ledande tillverkare.

Materialen är testade och kan levereras med ursprungscertifikat för full spårbarhet i alla led.

Våra material för medtech-applikationer är testade och certifierade enligt USP VI, FDA, ISO 10993. Dessutom har vi material testade/certifierade enligt European Union Directive 2002/72 EC, Germany BfR och 3A-Dairy.

 

C&M MedTechs åtaganden kan omfatta:

  • Kravanalyser
  • Materialval
  • Applikationsutveckling
  • Projektassistans/medverkan
  • Prototypframtagning

 

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt