Minska underhållskostnaderna, öka driftsäkerheten med slitdelar och komponenter av plast

Många lösningar kan tyckas attraktiva vid investeringstillfället men kan snart bli kostsamma. Driftstopp, ökat underhåll och kortare drifttid kan – speciellt under tider då kapaciteten är en trång sektor – bli en dryg kostnad. Därför kan det vara klokt att vid översyn och revision ersätta de ursprungliga slitdelarna med material med högsta slitstyrka som ger bästa totalekonomi.

Plast har många unika egenskaper. Genom att ersätta vissa komponenter av metall i t ex tillverkningslinjer och transportsystem inom trä- och sågverksindustrier kan underhållskostnaden minskas och driftsäkerheten höjas. Carlsson & Möller har både materialet som krävs och kompetensen att ta fram lösningar. Ni definierar förutsättningarna. Vi vet med vilken plast man bäst löser uppgiften och hur komponenten ska utformas för sågverk och träindustrin.

Plastens egenskaper och fördelar i applikationer inom träindustri och sågverk

 • Ingen /ringa smörjning
 • Låg friktion
 • Högsta slitstyrka
 • Korrissionssäkert
 • Kemikalieresistent
 • Bullerdämpande
 • Låg vikt
 • Lätt att bearbeta

Klingstyrning av plast minskar vibrationer i sågklingorna och håller dem samtidigt rena.

Glidskenor för transport- och transmissionskedjor kräver ingen smörjning. Vi tillverkar glidskenor med integrerad bärskena av stål.

Glidskenor och fixturer av plast har en lång livslängd, kräver ringa underhåll och ger en säker drift.
Vi tillverkar enligt era ritningar och önskemål.

Komponenter av konstruktionsplast, t. ex. lager i maskiner för framställning av pappersmassa och papper, är korrosionssäkra och kemikalieresistenta.

Samarbetsavtal med Sågtjänst AB

Carlsson & Möller har tecknat samarbetsavtal med Sågtjänst AB.

Vi är glada att ingå samarbete med Sågtjänst AB som med mer än 50 års erfarenhet har hjälpt sågverken i södra och mellersta Sverige med förmånligare inköp av reservdelar, förnödenheter och tjänster.

Välkomna till oss Sågtjänst AB – Tillsamman skapar vi nya möjligheter!

Sågtjänst AB

Detaljer i plast inom papper- och massaindustrin

Inom papper- och massaindustrin kan vi erbjuda ett brett utbud av detaljer efter era krav som exempelvis hastighet, temperatur, slitstyrka, mekaniska egenskaper.
Exempel på produkter vi erbjuder inom papper- och massaindustrin:

 • Foils
 • Suglådelock
 • Kantlinjaler
 • Schaber
 • Diffusorer
 • Bestrykningsbäddar
 • Kugghjul/kuggkransar för torkcylindrar
 • Tätningslister vacuumvalsar inkl. slang

Exempel på material som är lämplig inom papper- och massaindustrin:

 • Polyeten BEMALON® (UHMW-PE) sinterpressad – längder upp till 10 meter utan skarv.
 • Polyamid NYLATRON® (PA) gjutna eller extruderade med olika fyllmedel.

För ytterligare information vänligen kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

Ladda ner vår broschyr för trä, papper och massa

Trä, papper och massa