Totalpartner som skapar mervärden i hela värdekedjan

Vårt koncept med tre fokuserade verksamhetsområden Grossist/ Halvfabrikat, Material/ Applikationskunnande samt Komponenter/ Tillverkning medför att vi behärskar allt från materialval och prototypframtagning till färdig produkt. Genom ett aktivt samarbete mellan oss som underleverantör, våra OEM (Original Equipment Manufacturer)-kunder och slutkunder skapar vi därigenom kostnadseffektiva lösningar och ett obrutet flöde som ger mervärden för alla parter.

Vår moderna maskinpark är helt anpassad för bearbetning av polymera material. Och eftersom vi endast bearbetar polymera material säkerställer detta en ren produktion utan kontamineringsrisker mellan olika material. Det ger trygghet när kraven på slutprodukternas kvalitet är av avgörande betydelse.

Vi har kapacitet för att bearbeta material upp till 3,0 meter i bredd och 4,0 meter i längd och i maskinparken ingår bl.a. 5-axliga fleroperationsmaskiner för avancerad simultanbearbetning. Flexibiliteten i vår produktion medger att vi kan tillverka i komponenter och produkter i både korta och långa serier. Vid tillverkning av prototyper bearbetar vi direkt i slutmaterialet till i stort sett vilka kurvationer och former som helst. Vi arbetar utifrån såväl traditionella som digitala ritningar.

För att säkerställa repeterbarhet och kvalitet mäter, verifierar och dokumenterar vi alla kritiska mått på detaljer och komponenter. Ni får produkter med högsta precision, som är avsynade och kvalitetssäkrade för att direkt kunna monteras in i era produkter.
Vi levererar enligt uppgjorda avropsavtal, order eller andra önskemål.

Ladda ner vår broschyr för underleverantörer/OEM

Underleverantörer och OEM