Carlsson & Möller är verksam i de flesta branscher och applikationsområden och vi kan erbjuda materialval, applikationskunnande samt bearbetning av konstruktionsplaster i både härd- och termoplaster.

Vi har lång erfarenhet att verka inom flera branscher och kan erbjuda material särskilt lämpade inom en specifik industri. Vi erbjuder standard industrikvalité men även livsmedelsgodkända (Food Grade) och läkemedelsgodkända (Life Science Grade) material.

Nedan presenteras vi de olika branscher vi är verksamma i.

Prioriterade branscher är:

  • Medicinteknik
  • Livsmedelsteknik
  • Forskning
  • Försvars-, Flyg och Rymd
  • Trä, papper och massa
  • Energi och miljö
  • Infrastruktur
  • Industri

Välkommen att kontakta oss för mer information!