Carlsson & Möller är verksam i de flesta branscher och applikationsområden och vi kan erbjuda materialval, applikationskunnande samt bearbetning av konstruktionsplaster i både härd- och termoplaster.

Nedan presenteras vi de olika branscher vi är verksamma i.