Carlsson & Möller är ett ledande kunskapsföretag inom konstruktionsplaster som erbjuder tillverkning, montering, halvfabrikat och tekniska lösningar inom prioriterade branscher i Norden.

Vår vision och ambition

Vår vision är att vara den naturliga partnern vid materialval och lösningar i konstruktionsplast för företag i Norden. Vi ska vara marknadens mest kundvänliga och pålitliga leverantör av konstruktionsplaster och plastdetaljer. Som underleverantör av plastdetaljer till krävande kunder, vet vi hur viktigt det är att vara en partner som man kan lita på, slippa jaga och få bästa tänkbara service av.

Vi har många företag med mycket kända varumärken bland våra kunder. De allra flesta har vi haft under många år. Våra kunder finns främst i Sverige, eftersom de uppskattar fördelarna med närheten till leverantören.

När vi tar fram en teknisk lösning deltar vi gärna i era utvecklingsprojekt för att optimera resultatet ur kvalitets- och kostnadshänseende, för er skull och för vår.

Nyckeln till vår framgång är vår företagskultur. Denna har lagt grunden till att vi kan infria det vi lovar beträffande pålitlighet och att vara lätta att göra affärer med.

 • Hög kvalitet på halvfabrikat
 • Hög kvalitet vid bearbetning
 • Certifierade material enl:
  Läkemedel: USP, EMEA, EU Pharma, ISO 10993
  Livsmedel: FDA 3A-DAIRY, EU1935/2004EC, 10/2011EC
  Övriga certifikat: EU direktiv 2002/95/EC (RoHS), REACH
 • God leveranssäkerhet
 • GMP (Good Manufacturing Practice)
 • DNV (Det Norske Veritas)
 • Spårbarhet enligt SS-EN 10204
 • Certifierade enl. ISO 9001:2015
 • Certifierade enl. ISO 14001:2015
 • Soliditets AAA-rating
 • Certifiering enl. Achilles Power & Tech Supply chain

Mål

Företagets kvalitets- och miljömål fastställs och följs upp av ledningsmöten och ledningens genomgång. Verksamhetens övriga mål fastställs vid processutvärderingarna.

Soliditets AAA-rating

Företaget har sedan 2011-09-01 den högsta kreditratingen AAA vilket innebär mycket god förmåga att möta aktuella betalningsförpliktelser.